צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דוגמת דרישות כיבוי אש והצלה עבור עסק בגודל של עד 500 מ"ר.

.1 הוראות חוק הנוגעות לעניין

1.1 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 2012

.2 הגדרות

2.1 "אמצעי בטיחות אש והצלה" אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי, ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:

2.1.1 מניעת דליקות והתפשטותן;

2.1.2 כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות;

2.1 מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם.

2.1 הצלת חיי אדם ורכוש.

2.1 דרכי התקשרות.

2.1 כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.

2.2 "ציוד כיבוי" ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן –

2.. "תקן ישראלי (ת"י)" תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים –

3. כללי

3.1 תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה:

3.1.1 אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך (להלן תחזוקת – אמצעי כיבוי אש והצלה).

3.1.2 תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי התקף והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות ע"י נותן האישור – בהתאם להוראות אלו.

4. שילוט

4.1 בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובמקומות בהם כיוון היציאה מהעסק לא נראה באופן ברור

4.2 הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק גובה האותיות יהיה 15 סנטימטרים לפחות ועוביים יהיה 15 מילימטרים לפחות המרווח בין האותיות יהיה לפחות 1 סנטימטר.

4.3 לשלטים תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 60 דקות גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת"י 20 , חלק 2.22 מנורות: דרישות מיוחדות מנורות לתאורת חירום, והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או – נפילה במתח רשת החשמל.

5. ציוד כיבוי

.5.1 בעסק יותקנו עמדות כיבוי אש בסמוך לפתחי היציאה ובמקומות נוספים כך שיתנו מענה לכיסוי כל שטח העסק.

.5.2 כל אחת מעמדות הכיבוי תכיל:

5.2.1  ברז כיבוי בקוטר " 2

.5.2.2 2 זרנוקים בקוטר " 2 באורך 15 מ' כל אחד;

.5.2.3.  מזנק בקוטר " 2

5.2.4. גלגלון עם צינור בקוטר "3/4 עם מזנק צמוד;

5.2.5. מטפה אבקה במשקל של 6 ק"ג.

הציוד יאוכסן בארון שמידותיו לכל הפחות: גובה 120 ס"מ, רוחב 80 ס"מ, ועומק 30 ס"מ. על הארון ייכתב: "עמדת כיבוי אש".

5.3. תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת.

5.4. ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין, בכל עת.

6. מערכת חשמל

6.1.  מערכת החשמל המותקנת במקום תעשה בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד.. 1954 (להלן חוק – החשמל ותקנותיו).

6.2. על גבי לוחות חשמל יותקן שלט פולט אור בו ייכתב "חשמל, לא לכבות במים".

6.3. מערכת החשמל תיבדק אחת לחמש שנים.

.7 אישורים

.7.1 בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:

.7.1.1 אישור כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129 , חלק 1 מטפים מיטלטלים: תחזוקה, ונמצאו תקינים. האישור יינתן על ידי אדם שהוסמך לכך על ידי הרשות לכבאות והצלה.

.7.1.2 אישור כי מערכת החשמל המותקנת במקום, נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד.. 1954 (להלן חוק החשמל) ותקנותיו, כולל תאורות החירום – המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי לשעת חירום וטבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מספרם ואת גודל האמפר של כל לוח. האישור יינתן על ידי בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, אשר רשאי – ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.

מומלץ לבקש מיועץ הבטיחות לתכנן על פי הדרישות העדכניות.

אודות שבטק

חברת שבטק בע"מ מתמחה במערכות לשחרור עשן טבעי ומאולץ, כיפות תאורה וסקיילייטים, וילונות חסיני אש ועשן ועבודות אלומיניום.

decor
מאמרים אחרונים

 מהו תקן 1001 ומדוע הוא קיים
מהו תקן 1001 ומדוע הוא קיים
לקריאה נוספת>>
 שחרור עשן מאולץ - ע"י מפוחים תקן 1001 חלק 7
שחרור עשן מאולץ - ע"י מפוחים תקן 1001 חלק 7
לקריאה נוספת>>
 כיצד משיגים אישור מהנדס לתקן 1001 ?
כיצד משיגים אישור מהנדס לתקן 1001 ?
לקריאה נוספת>>