חישוב שטח פינוי עשן טבעי


חישוב החלפות אוויר


טבלה לשימוש בסעיף "מס` החלפות נדרש"

סוג החלל

מס` החלפות נדרש

חדר מגורים, חדר שירות (למעט חדר ארונות), מטבח בדירה, משרד, בית סוהר

3

כיתה

4

חדר שירות בבניין שאינו מיועד למגורים, אולם להתקהלות ציבורית

6

מטבח בבניין שאינו מיועד למגורים

8

סכמת כבלים וחיווט – לחץ להורדת ה PDF