סילוק עשן בקנה מידה גדול למבנים תעשייתיים

סילוק עשן בקנה מידה גדול למבנים תעשייתייםחלונות אוטומטיים לסילוק עשן ואוורור חום נועדו להבטיח בטיחות באזור הקומה התחתונה של אולמות נרחבים למבני תעשיה במקרה של שריפה. אזורים אלו נועדו לא רק לאפשר דרך מילוט פנויה מעשן, אלא גם להבטיח גישה מהירה אל מקור השריפה עבור שירותי הכיבוי וההצלה.
 
אזור נקי מעשן מאפשר לכוחות הכיבוי וההצלה להילחם בדרך יעילה יותר באש ולהציל את הפצועים שאינם מסוגלים להימלט בכוחות עצמם. זה גם יכול לעתים קרובות לעזור למנוע את הדליקה מלפרוץ לאזורים סמוכים.
 
במקרה של שריפה צריכים להילקח בחשבון היבטים רבים על מנת להבטיח מערכת יציבה ועמידה שתאפשר שחרור עשן בזמן אמת. 
 
תכנון מערכת שחרור העשן מתבצע ע"י צוות המומחים שלנו, אשר לוקחים בחשבון את צורת המבנה וגודלו, כך שתעמוד בעומס אש תוך חישוב שטחי יציאת העשן הנדרשים לפי התקנים הרלוונטיים.