עיריית ירושלים

שדרוג והחלפה של כל מערכות שחרור עשן, בקומפלקס בעל שבעה בניינים, השייכים לעיריית ירושלים. בהם, בנייני מועצת העיר, משרדי הנהלה, אולם המליאה, ועוד.

במסגרת הפרויקט, הותקנו כיפות תאורה, חלונות אלומיניום, מנועים לשחרור עשון, רכזות פיקוד ולחצני חירום.

המערכת שהותקנה, הינה מערכת משולבת, המאפשרת פתיחה חשמלית באמצעות מפסקי אוורור הממוקמים בקרבה לחלונות, לשליטה פרטנית עבור חלון אחד או מספר חלונות נקודתיים.

בנוסף, קיימים לחצני חירום בפאנל הכבאים, המאפשרים פתיחה בחירום של כל החלונות במבנה.

המערכת עובדת במתח נמוך של 24 וולט ומגובה סוללות למשך 72 שעות, גם במקרה של הפסקות חשמל.

הציוד המותקן, נושא תקן אירופאי EN12101 המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות.