מלון ארזים, טבריה

ארזים – מלון דירות בטבריה מציע מגוון של שירותים ומתקנים.

במסגרת הפרויקט, נתבקשנו לתת מענה למיגון אש ועשן למעליות המלון ולבודדם וחדר המדרגות הלא מוגן.

במסגרת העבודה, קומה הותקנו וילונות חסיני אש ועשן עמידים 1000 מעלות למשך שלוש שעות, בעל תקן UL, רכזת פיקוד, לחצני מעבר, וכבלים חסיני אש.

המערכת עובדת במתח נמוך של 24 וולט ומגובה סוללות למשך 72 שעות, גם במקרה של הפסקות חשמל.

הציוד המותקן, נושא תקן  UL10D המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות.