מעון יחד

מעון "יחד" מהווה דיור תומך באוכלוסיה עם פיגור שכלי, השוכן ברמת כורזים בקיבוץ מחניים המקסים ובו קהילה חילונית המורכבת מצעירים, מבוגרים, ותיקים ותושבים חדשים.

 

במסגרת הפרויקט הותקנו מנועי שרשרת, רכזת פיקוד ולחצן שליטה מרכזי.

 

המערכת עובדת במתח נמוך של 24 וולט ומגובה סוללות למשך 72 שעות, גם במקרה של הפסקות חשמל.

הציוד המותקן, נושא תקן אירופאי EN12101 המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות.