מרכז המבקרים חירייה

פרויקט זה לווה על ידנו משלב התכנון ועד סיום הביצוע.

בפרויקט זה הותקנו עשרות רבות של מנועים וחלונות שחרור עשן בכל שטחי המפעל, כולל אולמות הייצור והאחסנה.

במסגרת הפרויקט הותקנה מערכת משולבת המאפשרת פתיחה חשמלית באמצעות מפסקי אוורור הממוקמים בקרבה לחלונות, לשליטה פרטנית עבור חלון אחד או מספר חלונות נקודתיים.

בנוסף, קיימים לחצני חירום בפאנל הכבאים, המאפשרים פתיחה בחירום של כל החלונות במבנה.

המערכת עובדת במתח נמוך של 24 וולט ומגובה סוללות למשך 72 שעות, גם במקרה של הפסקות חשמל.

הציוד המותקן, נושא תקן אירופאי EN12101 המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות.